Gebruiksvoorwaarden

www.alfaromeo.be

 

Versie van 05/06/2023

 

 

1. PREAMBULE.

 

Toegang tot en gebruik van https://www.alfaromeo.be

 

De verbinding met en toegang tot de Site impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de gebruiker van alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

 

ALFA ROMEO behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden en de elementen die op de Website verschijnen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of bij te werken. Al deze wijzigingen zijn bindend voor de gebruiker telkens wanneer de Website wordt bezocht.

 

2. PUBLICEREN & HOSTING

 

De homepages van de Site worden gepubliceerd door FCA Belgium NV, geregistreerd onder het BTW-nummer BE 0400.354.731, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Bourgetlaan 20, 1130 Brussel, telefoon: +32 800 55 666

FSMA-registratienummer: 0400.354.731.

 

De Website wordt gehost door FCA Belgium.

 

Verantwoordelijk voor de publicatie van pagina's waarvan ALFA ROMEO de uitgever is:

  • Milosz Tomanek

 

Een manager kan worden gecontacteerd via het volgende formulier: https://www.alfaromeo.be/nl/contacteer-ons

 

De Website presenteert aanbiedingen voor de verkoop van nieuwe voertuigen ALFA ROMEO van ALFA ROMEO distributeurs gevestigd in België. Vanaf het moment dat de Gebruiker een voertuig en een distributeur ALFA ROMEO op de Site heeft gekozen , publiceert deze distributeur de betreffende pagina's.

 

De Website presenteert ook aanbiedingen voor het financieren of leasen van voertuigen. Om hun financiering aan te passen, hebben gebruikers toegang tot een widget. Deze site wordt gepubliceerd door het financierings- of verhuurbedrijf dat in de widget wordt vermeld.

 

3. PRESENTATIE VAN DE SITE

 

De Website presenteert aanbiedingen voor de verkoop van nieuwe voertuigen ALFA ROMEO op voorraad en te produceren bij distributeurs van ALFA ROMEO gevestigd in België.

 

De Site stelt de Gebruiker in staat om deze voertuigen online contant te bestellen.

 

De Website presenteert ook aanbiedingen voor financiering of leasing van deze voertuigen. De Gebruiker heeft vanaf de Site toegang tot een widget van het bedrijf dat financiering of leasing aanbiedt, waardoor de Gebruiker zijn financiering of verhuur kan aanpassen. De Site stelt de Gebruiker in staat om online een voertuig te bestellen of te selecteren bij een Distributeur als onderdeel van financiering of leasing. De inschrijving van het financierings- of huurcontract met het bedrijf dat dit contract aanbiedt, gebeurt niet op de Site maar via andere kanalen.

De Gebruiker kan ook online op de Site een indicatieve inruilschatting of een vaste inruilofferte voor zijn huidige voertuig aanvragen.

 

De processen en voorwaarden van elk van de activiteiten die op de Website worden aangeboden, worden beschreven in speciale algemene voorwaarden die toegankelijk zijn op de Website, met uitzondering van de indicatieve schatting van het huidige voertuig van de klant, waarvan de algemene voorwaarden hieronder worden beschreven.

De Gebruiker kan online op de Site een indicatieve schatting van zijn huidige voertuig aanvragen. De gebruiker moet op de Site het kenteken, de kilometerstand en de versie van dit voertuig vermelden. Een schatting van het voertuig wordt hem dan meegedeeld.

Deze schatting is alleen een indicatieve marktwaarde (markt voor aankopen door professionals van particulieren) die rekening houdt met:

beroepskosten

een standaard renovatievergoeding voor een voertuig van deze leeftijd en kilometerstand (deze vergoeding wordt aangepast op basis van de werkelijke staat van het voertuig)

De mededeling van deze schatting verplicht ALFA ROMEO en de distributeurs ALFA ROMEO niet om het gebruikte voertuig terug te nemen of om het bedrag van de schatting terug te nemen.

In het geval van een bestelling van een nieuw voertuig op de Site, kan een inruilpremie worden vermeld. Deze bonus is enkel geldig voor de contante aankoop van het nieuwe voertuig dat door de Gebruiker op de Website wordt geraadpleegd.

Het feit dat een Gebruiker de offerte van zijn gebruikte voertuig opvraagt, houdt niet in dat hij het geraadpleegde nieuwe voertuig reserveert.

 

Zoals hierboven aangegeven, kan de Gebruiker op de Website ook een definitief terugnameaanbod voor zijn voertuig vragen. Het feit dat een schatting aan de Gebruiker wordt verstrekt, betekent niet dat hij dan in staat zal zijn om een dergelijk stevig overnamebod te verkrijgen, dat onderworpen is aan geschiktheidscriteria. De methode voor de berekening van het vaste inruilaanbod verschilt van die van de schatting, met name de inaanmerkingneming van de werkelijke staat van het voertuig.

 

4. COOKIES EN GEGEVENSBESCHERMING

 

De bescherming van uw persoonsgegevens en cookies is onze prioriteit. Wij nodigen u uit om onze Privacyverklaring op de Site te lezen.

 

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Gebruikers van de Website worden op de hoogte gebracht van:

 

1. dat veel elementen worden beschermd:

a. door auteursrechtelijke wetgeving zoals in het bijzonder de architectuur van de Website, plannen, foto's, teksten...

b. en/of door ontwerpwetgeving: dit zijn in het bijzonder de voertuigmodellen die op de Website verschijnen;

c. en/of merkenrecht.

 

2. dat deze elementen eigendom zijn van ALFA ROMEO of derden die ALFA ROMEO toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken. Als zodanig is elke reproductie, weergave, gebruik, aanpassing, wijziging, opname, vertaling, marketing, gedeeltelijk of volledig door welk proces en op welk medium dan ook (papier, digitaal ...) verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ALFA ROMEO, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald door de wet.

 

6. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

De bescherming van uw persoonsgegevens is onze prioriteit. Wij nodigen u uit om onze Privacyverklaring te lezen die beschikbaar is op de Site.

 

7. HYPERTEKSTLINKS

 

Voor het plaatsen van een hyperlink naar de Website is voorafgaande schriftelijke toestemming van ALFA ROMEO vereist. In ieder geval kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en de producten of diensten die worden aangeboden op de sites waarmee de Website zou zijn verbonden door hypertekstlinks of andere soorten links.

 

8. BEVEILIGING

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe om bij het gebruik dat hij van de Website zal maken, geen manipulaties uit te voeren die computerstoringen kunnen veroorzaken, functioneel of van welke aard dan ook, die de werking van de Site of een dienst die via de Site toegankelijk is, kunnen beïnvloeden. In het bijzonder verbindt de Gebruiker zich ertoe om alleen betrouwbare informatie en gegevens beschikbaar te stellen die de werking van de Site of enige dienst die via de Site toegankelijk is, niet kunnen beïnvloeden. Het gebruik dat zal worden gemaakt van de Site of een dienst die via deze Site toegankelijk is, moet voldoen aan alle toepasselijke nationale en internationale regelgeving, evenals aan de rechten van derden en mag ALFA ROMEO op geen enkele manier schaden.

 

9. VERANTWOORDELIJKHEID

 

Gebruikers gebruiken de Website onder hun verantwoordelijkheid. ALFA ROMEO, haar dochterondernemingen en leden van haar netwerk zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of programma's als gevolg van het gebruik van de Website of sites die ermee verbonden zijn of de sites waarnaar het linkt.

 

10. TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

 

De Website en deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en zijn geschreven in het Frans en het Nederlands.

 

In het geval van een geschil tussen de partijen, zullen zij zich inspannen om het in der minne op te lossen. Bij gebreke van een minnelijke schikking zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd. Indien de Gebruiker een consument is, zal de bevoegde rechter worden bepaald volgens de regels van het gemeen echt.